معرفی درایوهای سری پمپی (P) زیما

درایـو تخصصـی پمـپ زیما دسـتگاهی ویژه و تخصصـی برای کنتـرل دور انواعپمـپ می باشـد کـه بـر اسـاس تجربیـات و دانـش متخصصیـن، در زمینـه سیستم های آبرسانی و تهویه طراحی شده است.از جملـه قابلیت هـای مهـم ایـن محصـول، توابـع اختصاصـی و نرم افـزار ویـژهبـرای سیسـتم های بوسـتر پمپ می باشـد کـه قابلیـت عملکـرد چنـد درایـوهمزمـان را بـه صـورت Slave/Master فراهـم می کنـد. علاوه بـر ایـن، ایـنمحصـول قابلیـت کنتـرل تـا ۵ پمـپ بـه صـورت دور متغیـر و تـا ۱۱ پمـپ بـه صورت دور ثابت با یک درایو و کارت رله جانبی را دارد.


G100B075-3

ویژگی های فنی درایوهای سری پمپی (P) زیما
ویژگی های مهم درایوهای سری پمپی (P) زیما
انواع مدل درایوهای سری پمپی (P) زیما
تک فاز 0.37 کیلو وات 0.75 کیلو وات 1.1 کیلو وات 1.5 کیلو وات 2.2 کیلو وات 3 کیلو وات
سه فاز 0.75 کیلو وات 1.5 کیلو وات 2.2 کیلو وات 3 کیلو وات 4 کیلو وات 5.5 کیلو وات 7.5 کیلو وات

11 کیلو وات
15 کیلو وات
18.5 کیلو وات
22 کیلو وات
30 کیلو وات

Product Code : P100B075-3

Iسری درایو
IIنوع کاربری درایو
IIIسایز درایو
IVتوان درایو
Vتعداد فاز درایو
سری ۱۰۰ ۱۰۰
سری ۲۰۰ ۲۰۰
سری ۳۰۰ ۳۰۰
سری ۱۰۰ ۱۰۰
سری ۲۰۰ ۲۰۰
سری ۳۰۰ ۳۰۰
۱۵۵*۹۵*۱۴۰ سایز A
۲۰۶*۱۰۳*۱۶۰ سایز B
۲۸۵*۱۳۲*۱۷۹ سایز C
۴۴۸*۲۰۵*۱۹۸ سایز D
۰.۳۷ (kW) ۰۰۴
۰.۷۵ (kW) ۰۰۸
۱.۱ (kW) ۰۱۱
۱.۵ (kW) ۰۱۵
۲.۲ (kW) ۰۲۲
۳ (kW) ۰۳۰
۴ (kW) ۰۴۰
۵.۵ (kW) ۰۵۵
۷.۵ (kW) ۰۷۵
۱۱ (kW) ۱۱۰
۱۵ (kW) ۱۵۰
۱۸.۵ (kW) ۱۸۵
۲۲ (kW) ۲۲۰
۳۰ (kW) ۳۰۰
تک فاز ۱
سه فاز ۳

Size A : 140
Size B : 160
Size C : 197
Size D : 198

Size A : 95
Size B : 103
Size C : 132
Size D : 205

Size A : 155
Size B : 206
Size C : 285
Size D : 448

Size A : 144
Size B : 194.5
Size C : 269.5
Size D : 426

Size A : 84
Size B : 91.5
Size C : 115
Size D : 159

ابعاد درایوهای زیما

در شکل های روبرو می توان ابعاد درایو را از زوایای مختلف مشاهده کرد.

پنل جلویی درایوهای زیما
نرم افزار اختصاصی زیما تاچ
شماتیک کلی درایوهای سریP زیما

دراین تصویر می توان با قسمت های مختلف پنل سری (L) آشنا شد.

با کلیک روی آیتم های مختلف میتوانید توضیحات آن را مشاهده کنید

LCD
صفحه‌نمایش ۴ رقمی و برای نمایش مقادیر فرکانس، دور، جریان، مقدار بار و مشاهده و تنظیم پارامترها.

LCD
صفحه‌نمایش ۴ رقمی و برای نمایش مقادیر فرکانس، دور، جریان، مقدار بار و مشاهده و تنظیم پارامترها.

LED
چهار عدد LED برای نمایش جهت چرخش موتور، نمایش جریان یا درصد بار، فرکانس یا دور موتور، استارت یا استپ بودن دستگاه.

START/DIR کلید استارت و تغییر جهت (START/DIR). در صورت انتخاب کنترل از صفحه‌کلید توسط پارامتر  این کلید برای استارت کردن موتور به کار می‌رود. درصورتی‌که مقدار پارامتر   برابر  باشد با نگه‌داشتن این کلید به مدت ۲ ثانیه در حالتی که دستگاه استارت است، جهت موتور برعکس خواهد شد. (توضیحات بیشتر در  و )
RESET/STOP کلید استپ و ریست(RESET/STOP) . در صورت انتخاب کنترل از صفحه‌کلید توسط پارامتر  این کلید برای استپ کردن دستگاه به کار می‌رود و در مواقع بروز خطا برای ریست کردن خطا نیز به کار می‌رود. نگه‌داشتن این کلید به مدت ۲ ثانیه، خطای رخ‌داده را ریست می‌کند. (خطای اتصال کوتاه یا  با این کلید ریست نمی‌شود و دستگاه باید خاموش و روشن شود) توجه کنید که اگر خطایی مکرراً رخ می‌دهد از ریست کردن آن خودداری نموده و حتماً با شرکت تماس حاصل نمایید تا از خرابی کلی دستگاه جلوگیری به عمل آید.

NEXT/INCPREV/DEC
کلید افزایش/بعدی (NEXT/INC) و کلید کاهش/قبلی (PREV/DEC). در هنگام تنظیم پارامترها برای حرکت روی پارامترهای مختلف و یا تغییر مقدار یک پارامتر (در صورت انتخاب شدن پارامتر) به کار می‌رود. در ادامه توضیحات بیشتر را مشاهده خواهید نمود.

ENTER کلید Enter برای رفتن به صفحه پارامترها به و یا انتخاب و ذخیره یک پارامتر و یا اجرای فرمان‌هایی مثل تنظیم خودکار و برگرداندن پارامترها به کار می‌رود.در ادامه توضیحات بیشتر را مشاهده خواهید نمود.
BACK کلید خروج (Back) که برای خروج از هر مرحله در هنگام تنظیم پارامترها به کار می‌رود.

DISP (G۲۰۰)
حالت صفحه نمایش را تغییر می‌دهد.

P۱/RESET (G۲۰۰)
رزرو شده.

نرم افزار اختصاصی زیما تاچ

مشخصات فنی
مدل محصولتوان (کیلووات)توان (اسب بخار)ابعاد ( میلیمتر)سایزوزن
P100A004-10.370.5155 * 95 * 140Aکمتر از 1600 گرم
P100A008-10.751155 * 95 * 140Aکمتر از 1600 گرم
P100B008-30.751206 * 103 * 160Bکمتر از 2200 گرم
P100A011-11.11.5155 * 95 * 140Aکمتر از 1600 گرم
P100B015-11.52206 * 103 * 160Bکمتر از 2200 گرم
P100B015-31.52206 * 103 * 160Bکمتر از 2200 گرم
P100B022-12.23206 * 103 * 160Bکمتر از 2200 گرم
P100B022-32.23206 * 103 * 160Bکمتر از 2200 گرم
P100B030-134206 * 103 * 160Bکمتر از 2200 گرم
P100B030-334206 * 103 * 160Bکمتر از 2200 گرم
P100B040-345.5206 * 103 * 160Bکمتر از 2200 گرم
P100B055-35.57.5206 * 103 * 160Bکمتر از 2200 گرم
P200C075-37.510285 * 132 * 179Cکمتر از 3600 گرم
P200C110-31115285 * 132 * 179Cکمتر از 3600 گرم
P200C150-31520285 * 132 * 179Cکمتر از 3600 گرم
P300D185-318.525448 * 205 * 198Dکمتر از 10800 گرم
P300D220-32229.5448 * 205 * 198Dکمتر از 10800 گرم
P300D300-33040448 * 205 * 198Dکمتر از 10800 گرم
مدل محصولتوان (کیلووات)ولتاژ ورودیولتاژ خروجیجریان ورودی (آمپر)جریان خروجی (آمپر)
P100A004-10.37220 ولت
تک فاز
50 تا 60 هرتز
220 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
5.63
P100A008-10.75220 ولت
تک فاز
50 تا 60 هرتز
220 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
9.85
P100B008-30.75380 ولت
سه فاز
50 تا 60 هرتز
380 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
3.23
P100A011-11.1220 ولت
تک فاز
50 تا 60 هرتز
220 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
126
P100B015-11.5220 ولت
تک فاز
50 تا 60 هرتز
220 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
18.59
P100B015-31.5380 ولت
سه فاز
50 تا 60 هرتز
380 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
5.45
P100B022-12.2220 ولت
تک فاز
50 تا 60 هرتز
220 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
2211
P100B022-32.2380 ولت
سه فاز
50 تا 60 هرتز
380 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
7.67
P100B030-13220 ولت
تک فاز
50 تا 60 هرتز
220 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
34.716.5
P100B030-33380 ولت
سه فاز
50 تا 60 هرتز
380 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
9.79
P100B040-34380 ولت
سه فاز
50 تا 60 هرتز
380 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
10.810
P100B055-35.5380 ولت
سه فاز
50 تا 60 هرتز
380 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
14.213
P200C075-37.5380 ولت
سه فاز
50 تا 60 هرتز
380 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
2119
P200C110-311380 ولت
سه فاز
50 تا 60 هرتز
380 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
28.926
P200C150-315380 ولت
سه فاز
50 تا 60 هرتز
380 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
40.336
P300D185-318.5380 ولت
سه فاز
50 تا 60 هرتز
380 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
4540
P300D220-322380 ولت
سه فاز
50 تا 60 هرتز
380 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
5447
P300D300-330380 ولت
سه فاز
50 تا 60 هرتز
380 ولت
سه فاز
0 تا 800 هرتز
7263
فرکانس PWM

2 – 10 کیلوهرتز

امپدانس ورودی ولتاژ آنالوگ

14.3 کیلواهم

امپدانس ورودی جریان آنالوگ

150 اهم

امپدانس ورودی دیجیتال

9.5 کیلواهم

بهره وری

% 97.5

تعداد ورودی و خروجی

2 ورودی آنالوگ ولتاژ

1 ورودی آنالوگ جریان

5 ورودی دیجیتال

استاندارد بدنه

IP 20

ساختار بدنه

پلاستیک فشرده و فلز

لوازم همراه دستگاه

کاتالوگ

پیچ و واشر

شابلون

آچار پیچ گوشتی کوچک

پورت RS-485

دارد (یک پورت LAN و یک پورت Serial)

کی پد جداشونده

به زودی

کشور سازنده

ایران

Display

4 Seven Segments

4 LEDs

Keypad

6 (8) Keys

Output Frequency Range

0-800 Hz

Frequency Resolution

0.001 Hz (0.1 Hz display)

PWM Frequency

2.0 – 10.0 KHz

PWM Modulation

Space Vector

PWM Resolution

> 11bit

ADC Resolution

12 bit / 4 Msps

DSP

32 bit Motor Control

Control Sampling Frequency

1000 Hz

Input Frequency

47-63 Hz

Input Voltage

200 – 260 (1PH)

330 – 460 (3PH)

Output Voltage

0 – Input Voltage

Efficiency (PF=1 , Vout=Vin)

> %97.5

Phase Short Circuit Protection

To phase

Ground

+Bus

-Bus

Brake

DC Brake

Dynamic Brake

Voltage Limit Threshold (if enabled)

380 V (1PH)

700 V (3PH)

Brake ON Voltage

370 V (1PH)

690 V (3PH)

Brake OFF Voltage

365 V (1PH)

680 V (3PH)

Over Voltage Fault

400 V (1PH)

720 V (3PH)

Current Limit Threshold

Adjustable

Over Current Threshold

2x Drive Rated Current

Analog Voltage Input Impedance

14.3 Kohm

Analog Current Input Impedance

150 ohm

Digital Input Impedance

9.5 Kohm

12V Output Voltage

12-14 V

12V Supply Output Impedance

5 ohm (PTC protected)

Torque Control Response

< 200ms

Start Torque

150% Rated Output Torque

0.5 Hz

Torque Control Precision

± 0.5% Rated Output Torque

Ambient Temperature

-10 < Ta < 50 C

Humidity

< %85

Altitude

Below 1000m Without Derating

Vibration

0.5 g X, Y, Z

Stall Prevention

Acceleration

Deceleration

Operation

Overcurrent

180% Rated Current For 30 s

Overload Warning

150% Rated Current For 1 min

Motor Thermal Protection

Overload Curve

Overload Curve

VDC > 750 V (380V Class)

VDC > 390 V (220V Class)

Undervoltage

VDC < 350 V (380V Class)

VDC < 200 V (220V Class)

Overheat

Protection By Thermistor

Grounding

Protection By DC Current Sensor

Phase loss

Input – Output

Momentary Power Loss

10ms at Nominal Voltage and Power

کاربردها و مصارف محصولات سری P

درایو یا کنترل کننده دور موتور برای تنظیم دور الکتروموتورهای AC ( موتورهای تکفاز و سه فاز ) در صنایع مختلف استفاده میگردد. درایوها قادرند دور موتور را از صفر تا چندین برابر دور نامی موتور و بطور پیوسته تغییر دهند. تنظیم دور در الکتروموتورها علاوه بر منعطف نمودن پروسه های صنعتی ، در کاربردهای زیادی منجر به صرفه جوئی انرژی هم میگردد. علاوه بر آن درایوها جریان راه اندازی کشیده شده از شبکه را به میزان زیادی کاهش میدهند. بطوریکه این جریان خیلی کمتر از جریان اسمی موتور است. درایوهای سری P زیما، با قابلیت عملکرد چند درایو به صورت همزمان، و در رنج های متنوع با ۱۵ مدل گوناگون، آماده استفاده در مصارفی همچون انواع پمپ های خانگی، پمپ های صنعتی، بوسترپمپ ها و.. می باشند.

پمپ های خانگی
بوسترپمپ
پمپ های صنعتی
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس